Hỗ Trợ Vay

Tư vấn tài chính & Đánh giá sản phẩm vay online

Về Hỗ Trợ Vay

HoTroVay.Vn chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021 và là một website tư vấn tài chính cá nhân và đánh giá các sản phẩm vay online uy tín tại Việt Nam. HoTroVay.Vn không phải là đơn vị cho vay hoặc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính.

Chức năng của Hỗ Trợ Vay

Đối với khách hàng

Tại HoTroVay.Vn, khách hàng có cơ hội tìm kiếm, so sánh và lựa chọn các sản phẩm của công ty tài chính, Ngân hàng tốt nhất dựa trên các tiêu chí như: Lãi suất, thời gian vay, số tiền vay, vị trí địa lý….

Đối với tổ chức tài chính

HoTroVay.Vn tiếp cận với những Khách hàng có nhu cầu vay, mở thẻ tín dụng phù hợp nhất với yêu cầu của từng Ngân hàng/ Tổ chức tài chính. Từ đó tăng khả năng thành công trong cho vay, phát hành thẻ và bán các sản phẩm tài chính khác.

Các tổ chức tài chính, ngân hàng muốn đưa thương hiệu, sản phẩm của mình vào bảng so sánh, xin vui lòng liên hệ ngay với HoTroVay.Vn qua email: lienhe@hotrovay.vn

0
+
0
0
0