Mẫu Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Mới Nhất 

Mẫu Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Mới Nhất 

Khách hàng có thể kiểm soát thông tin về các giao dịch trên tài khoản ngân hàng của mình thông qua sao kê. Ngoài ra, sao kê tài khoản còn có giá trị pháp lý cần thiết trong hồ sơ vay vốn, mở thẻ tín dụng. Tham khảo mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng Vietcombank mới nhất trong bài dưới đây.

1. Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Là Gì?

sao-ke-tai-khoan-vietcombank

Sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank là bảng thống kê lịch sử giao dịch tiền vào và tiền ra của khách hàng sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank như nhận tiền, chuyển tiền, rút tiền tại cây ATM, nạp tiền mặt từ ngân hàng, thanh toán online, phí dịch vụ ….

2. Các Hình Thức Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

2.1. Sao kê trực tiếp tại chi nhánh/phòng giao dịch

Sao kê trực tiếp là hình thức chủ tài khoản tới trực tiếp phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng Vietcombank để yêu cầu in sao kê và chứng thực lịch sử giao dịch trong một thời gian nhất định.

Với hình thức sao kê này, bản in sao kê sẽ có đóng mộc của ngân hàng Vietcombank nên có giá trị pháp lý và được bổ sung vào hồ sơ vay tín chấp ngân hàng, vay tiền mặt trả góp tại các công ty tài chính.

2.2. Sao kê online

Là hình thức sao kê qua dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking/Mobile Banking của ngân hàng Vietcombank.

Hình thức sao kê này chỉ có tác dụng tra cứu lịch sử giao dịch chứ không có giá trị pháp lý bổ sung hồ sơ.

3. Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì?  

Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng là bản mẫu theo quy định của ngân hàng để đăng ký việc in sao kê lịch sử giao dịch của tài khoản chính chủ. Tùy vào quy định của từng ngân hàng sẽ có mẫu đơn riêng. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ hotline của ngân hàng hoặc tới trực tiếp phòng giao dịch để xin mẫu đơn.

Lưu ý khách hàng muốn in sao kê tài khoản ngân hàng cá nhân cần được sự cho phép của chính chủ tài khoản.

4. Mẫu Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Mới Nhất 

Mẫu đơn đề nghị in sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank là mẫu đơn cá nhân hoặc tổ chức gửi tới ngân hàng để xin sao kê lịch sử giao dịch theo mẫu có sẵn của Vietcombank. Thông qua đơn đề nghị, ngân hàng sẽ ghi nhận thông tin của cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu in sao kê tài khoản và thực hiện sao kê lịch sử giao dịch theo quy định của pháp luật.

Form mẫu của đơn đề nghị in sao kê tài khoản Vietcombank có nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———

…ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN IN SAO KÊ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

(V/v: Sao kê tài khoản ngân hàng số ….. của …. tại Ngân hàng … Chi nhánh ……..)

Kính gửi: NGÂN HÀNG ……

NGÂN HÀNG…. CHI NHÁNH ……

Tôi là: …… Sinh ngày: ……

CMND số: ……. cấp ngày … tại ……..

HKTT tại: …

Chỗ ở hiện nay tại: ……

Là Chủ tài khoản ngân hàng số: …. tại Ngân hàng …. Chi nhánh …

Hiện nay, vì lý do ……(Nêu lý do cần xin sao kê tài khoản)

Ví dụ: trong khoảng thời gian từ tháng …../2021 – tháng ……/2021, do tài khoản của tôi phát sinh nhiều hoạt động giao dịch, mà bản thân tôi đến nay không thế nhớ rõ chính xác. Đến nay, tôi có kiểm tra lại tài chính cá nhân và muốn biết được các giao dịch qua ngân hàng của mình trong thời gian đó.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị quý Ngân hàng cho phép tôi được in sao kê tài khoản ngân hàng của mình trong khoảng thời gian từ …… đến …

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật và cam kết sử dụng bản sao kê đúng mục đích.

Kính mong Quý Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Cách Điền Thông Tin Vào Giấy Đề Nghị Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank 

Những thông tin cần chú ý khi xin sao kê ngân hàng là:

  • Ghi rõ tên đầy đủ ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietcombank.
  • Ghi đầy đủ các thông tin liên quan đến cá nhân, tổ chức ( chủ tài khoản)
  • Ghi rõ số tài khoản, tên tài khoản cũng như chi nhánh ngân hàng.
  • Lý do xin in sao kê cũng phù hợp, cụ thể.
  • Người làm đơn phải cam kết mọi thông tin đều đúng sự thật.
  • Cam kết sử dụng bản in sao kê ngân hàng đúng mục đích.
  • Cuối đơn người đại diện theo pháp luật sẽ ký và ghi rõ họ tên.

6. Kết Luận 

Sao kê tài khoản Vietcombank là bảng tổng hợp thông tin lịch sử giao dịch của tài khoản trong thời gian xác định. Bản sao kê mang tính chất pháp lý và cần thiết có trong thủ tục của một số gói vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng. Khách hàng có thể tham khảo mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng Vietcombank mới nhất trong bài trên.

Share this post