Ân hạn nợ gốc là gì? Phân biệt thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ

Ân hạn nợ gốc là gì? Phân biệt thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ

Một trong những chính sách ưu đãi khi cho vay của ngân hàng dành cho khách hàng phổ biến là ân hạn nợ gốc. Hiểu được khái niệm “ân hạn nợ gốc là gì?” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khoản vay và lựa chọn ngân hàng có chính sách vay vốn phù hợp nhất.  

1. Ân hạn nợ gốc là gì?

Ân hạn nợ gốc là chính sách ưu đãi của ngân hàng dành cho khách hàng. Theo đó, những khách hàng được áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc sẽ được miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn tính từ thời điểm giải ngân.

Thông thường khi vay vốn tại ngân hàng với các mục đích vay tiêu dùng hay mua nhà, mua xe khách hàng thường phải trả nợ gốc theo tháng. Nghĩa là 1 tháng sau thời điểm giải ngân khách hàng đã phải trả lãi và một phần gốc cho ngân hàng.

Tuy nhiên, khi được áp dụng chính sách ân hạn gốc thì khách hàng sẽ được kéo dài thời gian trả gốc hoặc lãi chứ không nhất thiết phải trả nợ gốc/lãi ngay tháng đầu cho ngân hàng.

Thường thì ngân hàng sẽ không khuyến khích khách hàng được ân hạn nợ. Nếu khách hàng muốn được ân hạn sẽ phải nêu rõ yêu cầu này khi làm hồ sơ vay vốn. Để được chấp thuận ân hạn nợ thì khách hàng phải là người có lịch sử tín dụng tốt và đưa ra lý do phù hợp.

Hiện nay, cũng có một số ngân hàng chủ động đưa ra chính sách ân hạn vốn dành cho các gói vay đặc biệt hoặc nhóm khách hàng thân thiết như: ACB, VPBank, MB,….

2. Các hình thức ân hạn nợ gốc

Các ngân hàng hay tổ chức tài chính thường áp dụng 2 hình thức ân hạn nợ gốc như sau:

2.1. Miễn trả nợ gốc

Hình thức miễn trả nợ gốc là hình thức ân hạn nợ phổ biến nhất thường được ngân hàng và các tổ chức tài chính áp dụng. Hình thức này cho phép khách hàng miễn trả nợ gốc trong thời gian ân hạn, còn phần lãi thì khách hàng vẫn phải thanh toán cho ngân hàng đầy đủ.

2.2. Miễn trả cả gốc lẫn lãi

Đây là hình thức ân hạn vô cùng ưu đãi mà ngân hàng dành cho khách hàng vay vốn, cho phép khách hàng được miễn trả cả lãi và gốc trong thời gian ân hạn. Thời gian ân hạn vốn và lãi có thể giống và khác nhau tùy thỏa thuận.

  • Nếu thời gian ân hạn vốn và lãi giống nhau thì khi hết thời hạn, khách hàng phải đóng cả vốn lẫn lãi tại kỳ trả gốc đầu tiên cho ngân hàng.
  • Nếu thời gian ân hạn lãi và vốn khác nhau, thông thường thời gian ân hạn lãi sẽ ngắn hơn vốn. Nếu hết thời gian ân hạn lãi khách hàng sẽ phải trả lãi cho ngân hàng cho đến khi hết thời gian ân hạn vốn sẽ cộng gộp cả vốn và lãi để nộp cho ngân hàng tại các kỳ trả nợ.

3. Phân biệt thời gian ân hạn với thời gian gia hạn nợ

thoi-gian-an-han

Trong ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng tồn tại hai khái niệm là thời gian ân hạn và thời gian gia hạn nợ. Nhiều khách hàng thường nhầm lẫn giữa khai khái niệm này và nghĩ nó là một.

Tuy nhiên, đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau:

Gia hạn nợ là việc ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thời gian cho vay hơn so với thời hạn cho vay đã ký trong hợp đồng tín dụng ban đầu.

Nếu được chấp thuận gia hạn nợ khách hàng sẽ được lùi thời gian trả nợ cho ngân hàng. Khách hàng sẽ có thêm thời gian để thu xếp công việc, hoạt động kinh doanh để trả nợ nợ.

Thời gian ân hạn (tiếng Anh: grace period) là khoảng thời gian tính từ khi khách hàng nhận khoản tiền giải ngân lần đầu cho đến thời điểm khách hàng phải trả khoản nợ gốc đầu tiên.

Trong thời gian được ngân hàng ân hạn nợ gốc, khách hàng không phải trả tiền nợ gốc. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể sẽ phải trả lãi tùy thuộc vào thỏa thuận ban đầu của ngân hàng với khách hàng tại thời điểm giải ngân.

Thời gian ân hạn thường áp dụng đối với những khách hàng có khoản vay trung và dài hạn và thường là từ 6 tháng đến 1 năm. Thường thì những khách hàng gặp khó khăn về tài chính, không thể trả nợ đúng hạn cho ngân hàng và làm đơn xin gia hạn sẽ được ngân hàng xem xét đồng ý kéo dài thời gian trả nợ. Nếu được ngân hàng đồng ý thì thời gian kéo dài thêm của khoản vay được gọi là thời gian gia hạn nợ.

4. Các lưu ý quan trong khi tiến hành ân hạn nợ gốc

Trước khi được chấp thuận ân hạn thì bạn cần lưu ý những điểm sau:

  • Miễn trả gốc trong thời gian ân hạn không có nghĩa là bạn sẽ không phải đóng số tiền gốc đó. Bạn vẫn sẽ phải trả đầy đủ số tiền đã vay ngân hàng sau thời gian ân hạn và trả đúng theo thời gian đã ký trên hợp đồng tín dụng khi hết thời gian ân hạn.
  • Nếu muốn được ân hạn nợ gốc bạn cần chủ đồng đưa ra yêu cầu đó với ngân hàng và nêu rõ lý do tại sao bạn muốn được ân hạn. Ngân hàng sẽ không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu này với khách hàng.
  • Thời gian gia hạn nợ khác hoàn toàn với thời gian ân hạn nợ. Gia hạn nợ là được chấp thuận kéo dài thời gian vay vốn hơn so với thời gian ban đầu. Ân hạn là được miễn trả nợ gốc và lãi trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cần hiểu và nắm rõ hai khái niệm này để khi cần có thể làm đơn yêu cầu phù hợp, tránh để bị nợ quá hạn.

5. Quy định về điều chỉnh, gia hạn kỳ hạn trả nợ gốc

Các chính sách về ân hạn, điều chỉnh thời gian trả nợ, gia hạn nợ được quy định rõ ràng trong Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo điều 22. Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, gia hạn trả nợ góc và lãi.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc, gia hạn trả nợ gốc:

a) Trường hợp khách hàng không trả được nợ gốc đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị thì tổ chức tín dụng xem xét cho điều chỉnh kỳ hạn trả nợ.

b) Trường hợp khách hàng không trả nợ hết nợ gốc trong thời hạn cho vay và có văn bản đề nghị gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng xem xét gia hạn nợ. Thời hạn gia hạn nợ đối với cho vay ngắn hạn tối đa bằng 12 tháng, đối với cho vay trung hạn và dài hạn tối đa bằng 1/2 thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Trường hợp khách hàng đề nghị gia hạn nợ quá các thời hạn này do nguyên nhân khách quan và tạo điều kiện cho khách hàng có khả năng trả nợ, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng xem xét quyết định và báo cáo ngay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi thực hiện.

Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, gia hạn trả nợ lãi:

a) Trường hợp khách hàng không trả nợ lãi đúng kỳ hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lãi.

b) Trường hợp khách hàng không trả hết nợ lãi trong thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và có văn bản đề nghị gia hạn nợ lãi, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định thời hạn gia hạn nợ lãi. Thời hạn gia hạn nợ lãi áp dụng theo thời hạn gia hạn nợ gốc quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này.

Share this post