Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Cách Thực Hiện Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ

Cổ Phiếu Quỹ Là Gì? Cách Thực Hiện Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ

Cổ phiếu quỹ là gì? Nếu là một nhà đầu tư thì chắc hẳn đều đã từng nghe đến cụm từ này. Để tìm hiểu kỹ hơn về khái niểm, đặc điểm, lợi ích từ cổ phiếu quỹ,HoTroVay.Vn sẽ giới thiệu cho quý khách bằng bài viết dưới đây.

1. Cổ Phiếu Quỹ Là Gì?

Cổ phiếu quỹ là một loại chứng khoán. Tên gọi cổ phiếu quỹ để chỉ cổ phiếu do chính công ty cổ phần phát hành và được chính công ty phát hành mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp.
Vì tính chất đặc biệt này của cổ phiếu quỹ nên khi giao dịch, Sở Giao dịch chứng khoán cũng có những hướng dẫn về các điều kiện, thủ tục riêng.

co-phieu-quy-la-gi

2. Đặc Điểm Cơ Bản Của Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn ra căng thẳng trên toàn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước bối cảnh đó, khá nhiều công ty lựa chọn mua lại cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu có những đặc điểm như sau:

 • Cổ phiếu quỹ không được tính là cổ phiếu lưu hành. Chính vì vậy, khi tỷ lệ cổ phiếu quỹ tăng lên do mua lại cổ phiếu cơ sở sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.
 • Người sở hữu cổ phiếu quỹ không được trả cổ tức, không có quyền biểu quyết, không có quyền mua cổ phiếu mới.
 • Số lượng cổ phiếu quỹ bị hạn chế theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ đang quy định hiện nay tối đa là 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán trên thị trường.
 • Không được tính vào thu nhập trên cổ phiếu EPS.
 • Tổng số cổ phiếu quỹ không được phép vượt quá tỷ lệ vốn hóa.

Khi thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ thì doanh nghiệp Không ghi nhận lãi lỗ mà chỉ ghi nhận việc tăng giảm nguồn vốn và thặng dư vốn.

3. 5 Lý Do Doanh Nghiệp Mua Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Với các đặc điểm như trên, một doanh nghiệp sẽ sử dụng cổ phiếu quỹ khi điều hành theo tín hiệu của thị trường để đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp. Có 5 lý do quan trọng để một doanh nghiệp quyết định đầu tư vào chính cổ phiếu quỹ của công ty bao gồm:

3.1. Mua Để Bán Lại

Khi doanh nghiệp có dư tiền, tín hiệu thị trường cho thấy giá thị trường của công ty được định giá thấp so với giá trị của công ty và chưa tìm được khoản đầu tư nào, doanh nghiệp có thể thực hiện mua vào cổ phiếu của chính doanh nghiệp với kỳ vọng giá sẽ tăng trong gian đoạn tiếp theo.

Khi thị trường tích cực, giá cổ phiếu cao, doanh nghiệp thực hiện lệnh bán cổ phiếu quỹ với mức giá cao hơn. Khoản chênh lệch không được hạch toán vào lợi nhuận trên sổ sách, nhưng vẫn mang lại nguồn tiền cho doanh nghiệp.

ly-do-giao-dich-co-phieu-quy-la-gi

3.2. Tăng Quyền Kiểm Soát Doanh Nghiệp

Khi mua cổ phiếu quỹ sẽ tác động làm giảm số lượng cổ phiếu cơ sở lưu hành trên thị trường. Do đó, động thái này thường xuất phát từ việc doanh nghiệp muốn thu gọn quyền kiểm soát.

Trong trường hợp công ty mua cổ phiếu quỹ và báo hủy cũng sẽ tác động đến vốn điều lệ của công ty giảm.

3.3. Đảm Bảo Lợi Ích Cho Các Cổ Đông

Khi thị trường có tín hiệu giá cổ phiếu của công ty đi xuống thì động thái mua lại cổ phiếu quỹ cũng là cách đề doanh nghiệp quản trị rủi ro mất giá, gia tăng niềm tin của cổ đông vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số lượng cổ phiếu trên thị trường giảm, cung cổ phiếu giảm là động lực để bình ổn giá cổ phiếu. Từ đó gia tăng lợi ích cho cổ đông.

3.4. Thu Hồi Cổ Phiếu ESOP

Cổ phiểu ESOP là cổ phiếu ưu đãi dành riêng cho người lao động của công ty. Đây là cách mà nhiều công ty tạo động lực để người lao động hăng say lao động hơn.
Thông qua hành động mua lại cổ phiếu ESOP và sau đó đánh giá bán lại cho người lao động với mức giá ưu đãi, công ty sẽ tăng cường được sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

3.5. Giúp Cải Thiện Các Chỉ Số Tài Chính

Có khá nhiều các chỉ số liên quan đến số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Chính vì vậy, khi số lượng cổ phiếu quỹ tăng, các chỉ số hiệu quả tài chính tính trên nguồn vốn của doanh nghiệp tăng như EPS – thu nhập trên cổ phần, ROE – tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu.

4. Quy Định Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ

Ủy ban chứng khoán đã ban hành Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 130/2012/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng. Trong đó có hướng dẫn về một số nội dung về giao dịch cổ phiếu quỹ.

5. Điều Kiện Mua Lại Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Để thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ, công ty đại chúng cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Nghị quyết nhất trí thông qua của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Trường hợp mua lại không quá 10% cần Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Từ 10% đến 30% cần Nghị quyết của Đại hộ đồng cổ đông.
 • Có đủ vốn để mua lại cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn gồm: Nguồn thặng dư vốn; Lợi nhuận để lại; Các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
 • Có phương án mua lại cụ thể thời gian, nguyên tắc xác định giá.

5.1. Điều Kiện Bán Cổ Phiếu Quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ bao gồm:

 • Sau ít nhất 06 tháng từ ngày kết thức đợt mua lại gần nhất. Trừ trường hợp để bán làm cổ phiếu thưởng cho người lao động hoặc sửa lỗi giao dịch.
 • Có Nghị quyết nhất trí thông qua của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.
 • Chỉ định được Công ty chứng khoán để thực hiện.

6. Cách Thực Hiện Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ

Việc mua bán cổ phiếu quỹ phải thực hiện theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán. Chẳng hạn như, Các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch không được công bố về mức giá cụ thể dự kiến thực hiện mà chỉ được công bố nguyên tắc xác định giá giao dịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).

Trường hợp công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết, việc mua bán thực hiện qua công ty chứng khoán.

cach-thuc-hien-mua-ban-co-phieu-quy-la-gi-1

7. Nguyên Tắc Xác Định Giá Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ

Mua bán cổ phiếu quỹ thực hiện theo mức giá khớp lệnh trên sàn giao dịch hoặc mức giá thỏa thuận xác định theo nguyên tắc sau:

 • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
 • Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Theo quy định, khi theo phương thức khớp lệnh, tổng khối lượng chri từ 3-10% khối lượng giao dịch đã đăng ký trong mỗi ngày giao dịch.

8. Mục Đích Của Việc Mua Bán Cổ Phiếu Quỹ Là Gì

Khi mua bán cổ phiếu quỹ là gì, doanh nghiệp mong muốn đạt được những mục đích sau:

 • Mang lại niềm tin cho nhà đầu tư.
 • Tạo động lực cho người lao động.

Doanh nghiệp thực hiện mua cổ phiếu quỹ để gia tăng uy tín doanh nghiệp đối với nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng yên tâm tiếp tục giữ cổ phiếu, tránh trường hợp bán tháo cổ phiếu ảnh hưởng lâu dài đến công ty.
Khi người lao động được hưởng lợi ích từ việc mua cổ phiếu quỹ, người lao động sẽ có trách nhiệm với hoạt động chung của doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp sẵn sàng lựa chọn cách này, hy sinh nguồn tiền trước mắt để đổi lấy giá trị cống hiến lâu dài.

9. Doanh Nghiệp Mua Cổ Phiếu Quỹ Có Ý Nghĩa Tích Cực Hay Tiêu Cực

Doanh nghiệp thực hiện mua cổ phiếu quỹ nghĩa là có được những mặt tích cực và tiêu cực sau:
Tác động tích cực

Giúp ổn định hoặc tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Cơ cấu cổ đông cô đặc hơn, tránh pha loãng, giảm tác động lên doanh nghiệp.

Là khoản đầu tư hợp lý trong trường hợp doanh nghiệp có nguồn vốn nhàn rỗi, thị giá tương lai có kỳ vọng phát triển.

Tác động tiêu cực

Việc mua cổ phiểu quỹ có rủi ro khi giá cổ phiếu xuống thấp hơn, không thể bán được.

Có thể gia tăng rủi ro hệ số nợ/vốn chủ sở hữu.

Các thông số tài chính thường không tính đến cổ phiếu quỹ, gây ra mất cân đối thông tin với cổ đông nhỏ.

10. Kết Luận

Cổ phiếu quỹ là gì đã đượcHoTroVay.Vn thông tin đến khách hàng bằng bài viết trên đây. Cổ phiếu quỹ là một công cụ tài chính có mối liên hệ với giá cổ phiếu của công ty. Để ra quyết định mua bán cổ phiếu quỹ cần tuân thủ quy định pháp luật.

Share this post