Hướng dẫn làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Hướng dẫn làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp mới nhất

Song song với đại dịch Covid-19, tình trạng thất nghiệp cũng trở thành mỗi lo ngại trong nửa đầu 2020. Bảo hiểm thất nghiệp lúc này trở thành niềm hy vọng, thành phao cứu sinh đối với người lao động. Vậy, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào? Làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp gồm những bước gì? Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 gồm những gì?

thu-tuc-nhan-bao-hiem-that-nghiep

Mời độc giả cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời!

1. Bảo hiểm thất nghiệp 2020 có gì mới?

Bảo hiểm thất nghiệp là các khoản thanh toán được nhà nước chi trả khi bạn mất việc và đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện nhất định. Khoản trợ cấp này sẽ không được chi trả nếu bạn tự nghỉ việc, tự làm chủ hoặc bị sa thải vì một lý do nào đó.

Công thức tính trợ cấp thất nghiệp như sau:

Mức trợ cấp hàng tháng = (Bình quân mức lương hàng tháng đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp) x 60%

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng nhiều hay ít tùy thuộc vào luật pháp của mỗi quốc gia và tình trạng của từng người thất nghiệp. Mức hưởng tối thiểu sẽ bao gồm các khoản chi phí cho những cầu cơ bản trong thời gian người lao động bị thất nghiệp. Hoặc, người lao động có thể nhận được mức trợ cấp thất nghiệp tối đa, tương đương với với mức lương kiếm được trước đó.

2. Mức trợ cấp thất nghiệp năm 2020

Mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động tối đa sẽ tăng vào năm 2020

2.1. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở.

 • Từ 01/01/2020, người thất lao động bị nghiệp sẽ được nhận: 5 x 1,49 triệu đồng/tháng = 7,45 triệu đồng/tháng.
 • Từ 01/7/2020, số tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng lên tới: 5 x 1,6 triệu đồng/tháng = 8 triệu đồng/tháng.

2.2. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định

Mức hưởng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng

Cụ thể, người lao động sẽ hửng mức trợ cấp thất nghiệp theo bảng sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng Mức trợ cấp thất nghiệp tối đa
Vùng I 4,42 triệu đồng/tháng 22,1 triệu đồng/tháng
Vùng II 3,92 triệu đồng/tháng 19,6 triệu đồng/tháng
Vùng III 3,43 triệu đồng/tháng 17,15 triệu đồng/tháng
Vùng IV 3,07 triệu đồng/tháng 15,35 triệu đồng/tháng

3. Mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

Tương tự, mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp 2020 cũng tăng

3.1. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Trong trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương cơ sở tính tại thời điểm đóng.

Do đó, trong năm 2020, người lao động sẽ đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức:

 • Từ 01/01/2020, tối đa 20 x 1,49 triệu đồng/tháng = 29,8 triệu đồng/tháng.
 • Từ 01/7/2020, tối đa 20 x 1,6 triệu đồng/tháng = 32 triệu đồng/tháng.

3.2. Đối với người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định:

Trong trường hợp tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng tính tại thời điểm đóng.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 Mức lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tối đa
Vùng I 4,42 triệu đồng/tháng 88,4 triệu đồng/tháng
Vùng II 3,92 triệu đồng/tháng 78,4 triệu đồng/tháng
Vùng III 3,43 triệu đồng/tháng 68,6 triệu đồng/tháng
Vùng IV 3,07 triệu đồng/tháng 61,4 triệu đồng/tháng

4. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 đầy đủ

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đầy đủ năm 2020 gồm có các giấy tờ sau:

 • 01 đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Bản chính (hoặc có thể dùng bản sao có chứng thực) của một trong các giấy tờ sau đây:
 • Hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã hết hạn (hoặc giấy chứng nhận đã kết thúc và hoàn thành công việc theo hợp đồng).
 • Quyết định thôi việc.
 • Quyết định sa thải.
 • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.
 • Thông báo kết thúc đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Lưu ý: Trong trường hợp người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c khoản 1 điều 43 Luật Việc làm 2013, người lao động cần cung cấp các giấy tờ xác nhận về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng (có thể dùng bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó).

 • 01 sổ Bảo hiểm xã hội.

5. Quy trình và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp 2020

Mặc dù người lao động đủ điều kiện hương bảo hiểm thất nghiệp và đã làm xong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để đượng hưởng trợ cấp nhanh nhất thì buộc phải tuẩn thủ các quy trình sau đây:

Bước 1: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm

Thời hạn nộp hồ sơ là 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc. Nếu người lao động chưa có việc làm mới và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp để nộp hồ sơ.

Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trong vòng 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ, nếu người lao động chưa tìm được việc làm thì đến Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) để thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong vòng 20 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động.

Trong trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp

Trong vòng 5 ngày làm việc tính từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương có trách nhiệm thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ Bảo hiểm y tế.

Mỗi tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó cho đến khi nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Hàng tháng, theo đúng lịch hẹn,  người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về quá trình tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (khi đi mang theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Trên đây là quy trình 4 bước bắt buộc mà người lao động phải thực hiện đầy đủ để nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Khi có vấn đề cần thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong việc làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương hoặc Trung tâm Giới thiệu việc làm để được giải đáp và hỗ trợ.

6. Cách viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020

(Đơn được viết theo Mẫu số 03: Đơn Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Được ban hành kèm theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật việc làm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm giới thiệu việc làm……………………

Tên tôi là: ……………………  Sinh ngày: …./…/19…. Nam/Nữ: Nam

Số CMTND/Số định danh cá nhân:…………………

Số sổ BHXH:…………………..

Số điện thoại:……………………..   Địa chỉ email: (nếu có)……………………….

Số tài khoản:(ATM nếu có)……………………..  Tại ngân hàng:……………………..

Trình độ đào tạo: Đại học

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………….

Ngành nghề đào tạo: …….

Ngày: …../…./20…., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với ………………………… tại địa chỉ: ………………………………………………

Lý do người lao động chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:

………………………………………………………………………….

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp …………………….tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (Bảo hiểm xã hội quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):……

Kèm theo Đề nghị này là (*)…………………và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị Trung tâm xem xét và giải quyết cho tôi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật

Tôi cam đoan những nội dung trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có điều gì sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…….., ngày … tháng … năm 20…

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Người lao động phải nộp kèm bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong số các giấy tờ sau đây: Hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động đã hết hạn (hoặc giấy chứng nhận đã kết thúc và hoàn thành công việc theo hợp đồng).  Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo kết thúc đồng lao động  hoặc hợp đồng làm việc.

Với những thông tin chúng tôi đã tổng hợp trên đây, chắc hẳn độc giả đã biết được làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2020 bao gồm những gì và quy trình chuẩn khi của thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?.

Share this post