Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì? Vòng quay và quản trị như thế nào?

Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì? Vòng quay và quản trị như thế nào?

Một công ty tồn tại được hay không một phần là dựa vào nguồn vốn hay còn gọi là số lượng tài sản ngắn hạn. Vậy Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây!

Khái niệm tài sản?

Nói một cách dễ hiểu tài sản có nghĩa là vật chất là tiền, là những giấy tờ có giá trị và quyền sở hữu tài sản của một cá nhân hay một tổ chức nào đó, nó có thể bao gồm cả bất động sản là tại sản hiện có và số lượng tài sản sẽ được hình thành trong tương lai.

Theo đó tài sản bao gồm những đặc điểm và cách phân loại như sau: 

Tài sản là vật chất

Nó tồn tại khách quan mà con người có thể cảm nhận được bằng các giác quan của mình, nó được kiểm soát và chiếm hữu bởi một cá nhân hay một tập thể nào đó, khối lượng tài sản bằng vật chất này có thể được tồn tại ở thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

Tài sản là tiền

Đây là khái niệm quá quen thuộc và rất gần gũi, tiền là vật giá chung có giá trị lưu hành trên thực tế và có thể dùng tiền để đổi lấy hàng hóa và các dịch vụ để có thể phục vụ cho bản thân hoặc tập thể, tiền là loại tài sản được nhà nước phát hành và đảm bảo giá trị của nó cùng với vàng, các loại kim loại quý, cổ phiếu….

Tài sản là giấy tờ có giá trị

Là loại tài sản rất phổ biến hiện nay tỏng các lĩnh vực kinh doanh đặc biệt là tài chính ngân hàng, giấy tờ sẽ được tồn tài dưới rất nhiều hình thức khác nhau có thể hiểu đó là những giấy tờ có giá trị bằng tiền có thể có thời hạn sử dụng hoặc không. Ví dụ: vé trúng sổ số, cổ phiếu, trái phiếu…. qua đó cho chúng ta thấy đó là những giấy tờ có thể quy đổi giá trị bằng tiền.

Tài sản là quyền sở hữu, quyền thừa hưởng

Quyền sở hữu tài tài nó sẽ có giá trị được quy đổi ra bằng tiền, đó là quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất hoặc một số quyền sở hữu khác. 

Tài sản sẽ được tồn tại dưới nhiều hình khác khác nhau, rất phong phú và chúng cũng sẽ được phân loại thành 2 loại tài sản chính là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Khái niệm tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn hay còn được gọi là tài sản lưu động, nó là một trong những khoản mục trong bảng cân đối kế toán có thể chuyển đổi sang tiền mặt trong thời hạn 24 tháng. Tài sản ngắn hạn bao gồm: tiền mặt và một số khoản thu ngắn hạn khác, đồng thời đó cũng là những tài sản có tính thanh khoản khác.

Tài sản ngắn hạn được đánh giá rất quan trọng trong kinh doanh bởi nó sẽ được sử dụng rất thương xuyên, sử dụng hàng ngày để chi trả cho các chi phí phát sinh khác trong kinh doanh của các doanh nghiệp. Nó cũng là thước đo dùng để phản ánh các giá trị hiện có và tình hình biến động về kinh tế của doanh nghiệp tăng hau giảm.

Thông thường tài sản ngắn hạn của các doanh nghiệp sẽ được tồn tại bằng rất nhiều hình thái trong đó có tiền, là các hiện vật như hàng hóa và các dạng đầu tư ngắn hạn như trái phiếu, cổ phiếu đều được liệt kê vào tài sản ngắn hạn.

Phân loại tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn sẽ được phân loại thành 24 tài sản ở 6 nhóm khác nhau:

Nhóm tài khoản: vốn bằng tiền

 • Tiền mặt
 • Tiền gửi ngân hàng
 • Tiền đang chuyển

Nhóm tài khoản: đầu tư tài chính ngắn hạn

 • Đầu tư chứng khoán trong thời gian ngắn hạn
 • Các khoản đầu tư ngắn hạn khác
 • Các dự phòng về giảm giá đầu tư ngắn hạn

Nhóm các tài khoản phải thu

 • Tài khoản phải thu của khách hàng
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Các khoản sẽ được thu nội bộ
 • Các khoản nằm trong các khoản thu khác.
 • Số lượng tài khoản phải thu khó đòi

Nhóm ứng trước

 • Tiền tạm ứng
 • Chi phí chi trả ngắn hạn
 • Số tài sản được sử dụng để cầm cố

Nhóm hàng tồn kho

 • Số lượng hàng đang mua
 • Nguyên vật liệu
 • Công cụ và dụng cụ
 • Các chi  phí cho việc sản xuất đang tiến hành
 • Thành phẩm và hàng hóa
 • Số hàng hóa đã được gửi đi bán
 • Dự phòng về hàng hóa tồn kho

Nhóm chi sự nghiệp

 • Số tiền dùng với mục đích chi sự nghiệp, số tiền này được dùng để chi vào các dịp lễ tết…

Vai trò của tài sản ngắn hạn trong kinh doanh

Tài sản ngắn hạn chính là nguồn vốn mà một doanh nghiệp chi ra và sử dụng để mua sắm các thiết bị máy móc, nà xưởng và để mua sắm nguyên liệu hàng hóa nhằm mục đích sử dụng cho việc kinh doanh. Vì vậy vai trò của tài sản ngắn là là điều kiện quyết định quy mô cũng như là cả một quá trình của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Với khối tài sản ngắn hạn sẽ đảm bảo và quyết định quy mô hoạt động của doanh nghiệp trên nên kinh tế hoàn toàn tự chủ hiện nay. Nó còn được sử đụng để dự trữ hàng hóa và tạo thời cơ cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp.

Share this post