Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Agribank Cập Nhật Mới Nhất

Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Agribank Cập Nhật Mới Nhất

Mẫu giấy ủy quyền vay vốn Agribank là 1 loại giấy tờ không thể thiếu khi muốn vay vốn tại ngân hàng Agribank.

Mẫu giấy này có vai trò rất quan trọng khi bạn vay vốn với tài sản thế chấp. Vậy mẫu giấy này được cập nhật mới nhất năm 2021 là gì? Mời các bạn theo dõi bài viết.

1. Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Là Gì?

Giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận nội dung một người ủy quyền cho người đại diện thay mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định của giấy ủy quyền.

Đơn giản hơn thì giấy ủy quyền chính là mẫu đơn sử dụng để ủy quyền cho một cá nhân thực hiện thay bạn các công việc theo quy định hợp pháp của pháp luật.

Mẫu giấy này sử dụng nhiều trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp ủy quyền cho nhân viên hoặc người khác đi thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

2. Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Là Gì?

Uỷ quyền vay vốn ngân hàng Agribank được hiểu đơn giản là khách hàng khi vay vốn tại Agribank bạn không ủy quyền cho vay hộ mà chỉ có thể uỷ quyền sở hữu tài sản cho người khác, để người đó được sử dụng tài sản đó vay vốn dưới sự đồng ý của chính bạn.

mau-giay-uy-quyen-giao-dich-ngan-hang-agribank

Việc quỷ quyền này được thực hiện trên mẫu giấy ủy quyền. Hiện nay có rất nhiều hình thức ủy quyền và được thực hiện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Uỷ quyền có thể được ký trên giấy hoặc qua miệng, để tránh tranh chấp bạn nên thực hiện trên giấy tờ.

3. Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Được Sử Dụng Trong Trường Hợp Nào?

Nếu người vay không đứng tên thì ngân hàng sẽ yêu cầu bạn sử dụng giấy ủy quyền khi vay vốn. Đồng nghĩa với việc người vay sẽ uỷ quyền cho một ai đó có thể là người thân trong gia đình để vay vốn khi ở xa. Cụ thể như sau:

 • Tài sản do vợ/ chồng hoặc ai đó cùng nhau đứng tên sở hữu, từ đó có thể thống nhất nhờ một người làm mẫu giấy uỷ quyền vay vốn cho mình.
 • Tài sản thế chấp do người khác đứng tên nhưng người vay vốn cần sở hữu tài sản đó để vay vốn, lúc đó cần giấy uỷ quyền của người đang sở hữu tài sản.
 • Người trong gia đình có thể uỷ quyền cho nhau ví dụ như bố mẹ uỷ quyền cho con vay hoặc anh chị em uỷ quyền cho nhau, giúp đỡ nhau vay vốn.

3.1. Quyền và nghĩa vụ của người nhận uỷ quyền tài sản:

 • Về quyền lợi:  Người nhận uỷ quyền tài sản được khai thác công dụng của tài sản thế chấp đó nếu có thỏa thuận và được trả chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp (trừ khi có thoả thuận khác).
 • Về nghĩa vụ: Người nhận uỷ quyền tài sản phải có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn tài sản thế chấp. Sau đó, giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo đúng quy định của pháp luật và theo thỏa thuận.

4. Mẫu Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank Mới Nhất 2021

Hiện nay, Agribank hỗ trợ khách hàng thực hiện vay thế chấp thông qua mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank.

Các giao dịch này sẽ được áp dụng qua hình thức vay thế chấp ngân hàng Agribank, có tài sản đảm bảo và không áp dụng cho hình thức vay tín chấp ngân hàng Agribank

mau-giay-uy-quyen-vay-von-ngan-hang-agribank-moi-nhat

Khi vay vốn bằng tài sản của người khác thông qua mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank  cũng được thực hiện tương tự như hoạt động vay vốn bình thường.

Thủ Tục Ủy Quyền Vay Vốn Tại Ngân Hàng Agribank

Khi muốn ủy quyền cho ai đó để vay vốn, bạn phải có hợp đồng ủy quyền. Hợp đồng này chính là sự thỏa thuận giữa các bên trong đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện các công việc nhân danh bên uỷ quyền.

Bên uỷ quyền có trách nhiệm phải chi trả chi phí cũng như thực hiện các thỏa thuận theo quy định của pháp luật.  Hợp đồng này cần có công chứng và được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi đã có mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank người vay có thể thực hiện vay vốn thế chấp như thông thường theo thủ tục đã quy định của ngân hàng Agribank.

5. Hướng Dẫn Điền Thông Tin Trên Giấy Ủy Quyền Vay Vốn Ngân Hàng Agribank

Khi có nhu cầu khách hàng có thể lấy mẫu giấy ủy quyền vay vốn ngân hàng Agribank này từ nhân viên ngân hàng Agribank hoặc có thể tải từ trên mạng để điền các thông tin giữa 2 bên.

 1. BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: ……[ Ghi đầy đủ họ tên in hoa có dấu]

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………….[ Ghi theo CMND]

Số CMND …………………Ngày cấp ……………….Nơi cấp  [Ghi đúng thông tin trên giấy CMND gốc]

Quốc tịch:………………………..

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

1.Phạm vi ủy quyền [Ghi rõ phạm vi ủy quyền nhà đất do hai bên thỏa thuận, ghi cụ thể những công việc ủy quyền là vay vốn ngân hàng]

……………………………………………………………………………………………….

 1. Thời gian ủy quyền [Ghi rõ thời gian ủy quyền là bao nhiêu năm và bắt đầu thời gian ủy quyền vào ngày/ tháng/năm nào, thống nhất vơi người nhận ủy quyền họ vay vốn trong bao lâu để có thời gian cụ thể]

…………………………………………………………………………………………………..

 1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
 1. Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ]

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Quyền và nghĩa vụ của bên được ủy quyền [ Ghi rõ và cụ thể từng quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là quyền vay vốn thế chấp và nghĩa vụ trả tài sản thế chấp đúng hạn]
 1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
( ký và ghi rõ họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
( Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi điền thông tin dưới sự thống nhất giữa 2 bên cần đưa đến cơ quan hành chính như Ủy ban nhân dân để xác nhận, công chứng dưới sự chứng kiến của pháp luật. Từ đó nhằm bảo vệ quyền và nghĩa vụ của 2 bên khi có vấn đề xảy ra.

Share this post