Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Cách vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank

Sản phẩm Cho vay thấu chi tiết kiệm số (sản phẩm cho vay hạn mức thấu chi cầm cố số dư tài khoản tiết kiệm số trên Kênh số): là phương thức cho vay theo đó MB chấp nhận cấp cho khách hàng một hạn mức thấu chi và KH đồng ý dùng tài khoản tiết kiệm số của khách hàng để cầm cố cho khoản vay, các thỏa thuận về đề nghị vay vốn, hợp đồng cho vay và hợp đồng bảo đảm được thực hiện trực tuyến trên kênh số.

1. Tiện ích khi vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số

– Thực hiện hoàn toàn online, không cần đến Ngân hàng;

– Hồ sơ vay vốn đơn giản;

– Mức cho vay : 90% số dư tài khoản tiền gửi TKS; thời gian vay: 12 tháng;

– Phương thức rút vốn linh hoạt, trả lãi theo số tiền và thời gian sử dụng thực tế;

– Trải nghiệm hiện đại, giao diện thân thiện với tốc độ xử lý nhanh.

1.1. Hạn mức, và lãi suất và biểu phí

1/ Hạn mức thấu chi = 90% x Số dư gốc tài khoản Tiết kiệm số

Hạn mức thấu chi tối thiểu 5.000.000 VNĐ, tối đa 1 tỷ đồng

vay-thau-chi-bang-so-tiet-kiem-giai-phap-hieu-qua-khi-so-tiet-kiem-chua-dao-han

2/ Lãi suất cho vay: là lãi suất thả nổi

Lãi suất cho vay = lãi suất tiết kiệm dân cư VND kỳ hạn 6 tháng trả sau + Biên độ 2% và

Lãi suất cho vay không thấp hơn lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả sau.

Link tải tại App Store: https://apple.co/2AqB7ZM

Link tải tại Google Play: https://bit.ly/2v5ZsyP

3/ Biểu phí:

Điều chỉnh biểu phí như sau:

Loại phí Chính sách ưu đãi (Chưa VAT)
Phí mở TKTC online (thu một lần khi mở TKTC) Miễn phí
Phí quản lý TKTC online (thu hàng tháng) Miễn phí
Phí đóng TKTC online (thu một lần khi đóng TKTC) Miễn phí
Phí điều chỉnh HMTC (thu một lần khi điều chỉnh TKTC) Miễn phí

2. Điều kiện đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên app MBbank:

  • KH có sổ tiết kiệm số trên eMB và sử dụng App MBBank
  • Sổ tiết kiệm VNĐ và KH là cá nhân người Việt Nam;
  • Kỳ hạn của sổ tiết kiệm số lớn hơn 1 tháng, Hệ thống tự động quay vòng trong trường hợp kỳ hạn TKS nhỏ hơn thời hạn HMTC.

2.1. Hướng dẫn các bước đăng ký vay thấu chi bằng sổ tiết kiệm số trên ứng dụng MBBank

BƯỚC 1: KHỞI TẠO KHOẢN VAY

– Đăng nhập App MBBank, chọn icon Vay online trên menu chính

– Hoặc vào mục Vay trực tuyến, chọn tính năng Vay Online

– Chọn sản phẩm “Vay thấu chi Tiết kiệm số

Bước 2: ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

– Chọn (các) tài khoản Tiết kiệm số để cầm cố

– Nhập Hạn mức thấu chi đề nghị

– Chọn Tài khoản thu nợ

– Tích chọn đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản điều kiện Vay thấu chi Tiết kiệm số

– Chọn Tiếp tục

BƯỚC 3: XÁC THỰC GIAO DỊCH

– Kiểm tra thông tin trên Đề nghị vay vốn

– Tích chọn đồng ý ký Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi với MB sau đó lick “Tiếp tục”

– Nhập mã OTP

BƯỚC 4: HOÀN TẤT GIAO DỊCH

– Màn hình Giao dịch thành công

– SMS báo Giao dịch thành công

– Email báo Giao dịch thành công

2.2. HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY VẤN KHOẢN VAY

– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết

tra-no-vay-thau-chi-mb-01

– Xem thông tin chi tiết của khoản vay

2.3. CÁCH ĐỀ NGHỊ TĂNG HẠN MỨC THẤU CHI

– Chọn tính năng Vay đảm bảo bằng sổ tiết kiệm

– Chọn (các) tính năng Nâng hạn mức

– Chọn TK TKS cầm cố, Hạn mức thấu chi đề nghị tăng

– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đề nghị tăng hạn mức

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết

– Xem thông tin chi tiết Hạn mức thấu chi của khoản vay

2.4. CÁCH TẤT TOÁN HẠN MỨC THẤU CHI

Cách 1: Tất toán một phần

– Vào tính năng Chuyển khoản

– Chọn tài khoản chuyển đến là Tài khoản thấu chi, Nhập số tiền cần tất toán một phần vào mục Số tiền chuyển.

– Chọn Tài khoản nguồn để chuyển tiền và tiến hành xác nhận giao dịch.

– Chọn tính năng Truy vấn khoản vay để xem chi tiết Tài khoản thấu chi sau khi đã tất toán một phần

– Chọn khoản vay cần truy vấn, nhấn Chi tiết

– Xem thông tin chi tiết Dư nợ hiện tại của khoản vay

Cách 2: Tất toán toàn bộ

– Vào tính năng Truy vấn khoản vay

– Chọn Tất toán

– Chọn Hình thức tất toán, chọn “Tiếp tục”

– Kiểm tra lại thông tin trước khi tất toán sau đó chọn “Tiếp tục” và nhập mã OTP

– Màn hình Tất toán thành công SMS báo Tất toán thành công

– Email báo Tất toán thành công

Share this post