Hướng Dẫn 4 Cách Chuyển Tiền Ngân hàng Số OCB MINI

Hướng Dẫn 4 Cách Chuyển Tiền Ngân hàng Số OCB MINI

1. 1/ Chuyển Tiền Trong Hệ Thống

Bước 1: KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền

Bước 2: KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển tiền bằng cách click Tạo mới.

Bước 3: Chọn NH muốn chuyển là Ngân hàng OCB.

Bước 4: Nhập số tài khoản thụ hưởng. KH có thể chọn Thêm vào danh sách người thụ hưởng để thực hiện nhanh ở lần sau.

Chuyen-tien-khac-ngan-hang-1

Bước 5: Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Bước 6: Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP.

Bước 7: Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực đã đăng ký. Trong trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại.

Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy

2. 2/ Chuyển Tiền Liên Ngân Hàng

Bước 1: KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền

Bước 2: KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển tiền bằng cách click Tạo mới.

Bước 3: Chọn ngân hàng muốn chuyển tiền.

Bước 4: Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền thường.

chuyen-khoan-lien-ngan-hang-1

Bước 5: Nhập thông tin thụ hưởng. KH có thể chọn Thêm vào danh sách người thụ hưởng để thực hiện nhanh ở lần sau.

Bước 6: Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Bước 7: Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

Bước 8:  Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực đã đăng ký.

Bước 9: Giao dịch thành công. Khách hàng có thể chọn In biên lai giao dịch hoặc Thực hiện giao dịch khác.

3. 3/ Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Tài Khoản

Bước 1: KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền hoặc Chuyển tiền 24/7.

Bước 2: KH có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người thụ hưởng đã lưu hoặc tạo mới 1 giao dịch chuyển tiền bằng cách click Tạo mới.

Bước 3: Chọn ngân hàng muốn chuyển tiền.

Bước 4: Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền nhanh 24/7.

1

Bước 5: Nhập số tài khoản nhận, nếu STK đúng, hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản. Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Bước 6: Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

Bước 7: Nhập mã OTP được gửi đến phương thức xác thực đã đăng ký.

Bước 8: Giao dịch thành công.

4. 4/ Chuyển Tiền Ngoài Hệ Thống 24/7 Qua Số Thẻ

Bước 1: KH có thể vào mục Chuyển tiền từ trang chủ hoặc từ menu chức năng: Chọn Chuyển tiền nhanh 24/7.

Bước 2: KH cũng có thể tạo mới giao dịch từ danh sách người thụ hưởng đã lưu.

Bước 3: Chọn hình thức chuyển tiền là Thẻ.

Chuyen-tien-247

Bước 4: Chọn cách thức chuyển tiền là Chuyển tiền nhanh 24/7.

Bước 5:  Nhập số thẻ nhận, nếu STK đúng, hệ thống sẽ hiển thị tên tài khoản.

Bước 6: Nhập thông tin chuyển khoản và chọn Chuyển tiền hoặc có thể Bỏ vào giỏ để thực hiện sau.

Bước 7: Xác nhận lại thông tin và nhấn Lấy OTP. Trong trường hợp không nhận được mã OTP ở lần đầu, KH có thể chọn Gửi lại. Trong trường hợp nhập sai mã OTP 2 lần, giao dịch sẽ bị hủy.

Share this post