13 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

13 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Nếu không tinh ý, bạn rất khó dể nhận biết được đâu là bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Quan điểm cho rằng bảo hiểm phi nhân thọ không liên quan gì đến con người (phi nhân) là hoàn toàn sai lầm. Một số sản phẩm phi nhân thọ vẫn cung cấp giải pháp phòng ngừa rủi ro cho con người.

Đọc tiếp để xem sự khá nhau cơ bản của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ nhé.

1. Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ là gì?

  • Bảo hiểm nhân thọ là các gói bảo hiểm được sinh ra để giúp khách hàng phòng ngừa, hạn chế những rủi ro liên quan đến tính mạng, thân thể, sức khoẻ con người. Bên cạnh đó, bảo hiểm nhân thọ còn mang lại tính tích luỹ lâu dài trong tương lai.
  • Bảo hiểm phi nhân thọ là tất cả các sản phẩm bảo hiểm bên ngoài phạm vi của bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm phi nhân thọ cũng có các sản phẩm sức khoẻ phục vụ cho con người, tuy nhiên nó không mang giá trị tích luỹ lâu dài trong tương lai. Các sản phẩm bảo hiểm điển hình của bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm xe máy, bảo hiểm ung thư, bảo hiểm du lịch…

2. 13 điểm khác nhau giữa bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

STT Yếu tố Nhân thọ Phi nhân thọ
1 Ý nghĩa Mang lại sự an tâm trong cuộc sống và sự thịnh vượng tài chính trong tương lai. Mang lại sự đảm bảo khi có rủi ro xảy ra.
2 Phạm vi bảo hiểm Con người Con người, hàng hoá, nhà cửa, xe cộ…
3 Thời gian đóng phí Dài hạn, có thể là 15, 20 năm hoặc hơn Ngắn hạn và trung hạn, tầm vài tháng đến vài năm.
4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phí Tuổi tác, Thời gian tham gia, Số tiền bảo hiểm, Xác suất rủi ro Chế độ bảo hiểm, xác suất rủi ro, số tiền bảo hiểm
5 Hình thức đóng phí Hàng tháng, hàng quý, hàng năm Đóng 1 lần ngay lúc mua
6 Giá trị tích luỹ Không
7 Chia lãi Có chia lãi ở cuối kỳ Không
8 Không có sự kiện bảo hiểm xảy ra Được chi trả lại tiền đầu tư và tiền lãi Không, xem như phí tham gia đã mất.
9 Quyền lợi được chi trả khi nào Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra và khi đáo hạn hợp đồng bảo hiểm Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra
10 Tính chất cốt lõi Phòng ngừa rủi ro và tích luỹ đầu tư Phòng ngữa rủi ro
11 Phí tham gia Cao Thấp
12 Bắt buộc Không Tuỳ loại. Như bảo hiểm xe máy là bắt buộc.
13 Nguyên tắc chi trả Chi trả theo hình thức khoán độc lập Thế quyền và theo tỷ lệ đóng góp

3. Nên mua bảo hiểm nhân thọ hay phi nhân thọ?

Đối với các sản phẩm thuộc yếu tố bắt buộc của bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm xe máy thì bạn bắt buộc phải mua rồi. Ngoài ra, các sản phẩm khác của bảo hiểm phi nhân thọ khác như bảo hiểm du lịch, bảo hiểm ung thư thì tuỳ vào nhu cầu cá nhân.

bao-hiem-nhan-tho-va-phi-nhan-tho-large

Đối với bảo hiểm nhân thọ thì mình nghĩ là các bạn nên sở hữu một gói bảo hiểm cho riêng mình mà gia đình. Để có sự tích luỹ và giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình khi có rủi ro ập đến với bạn.

Bạn có thể mua bảo hiểm online trên MoneyHub nhé!

Share this post