Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì phải làm sao?

Nếu công ty bảo hiểm phá sản thì phải làm sao?

Nhiều bạn đọc thắc mắc là nếu người tham gia bảo hiểm mua gói bảo hiểm với thời gian dài. Trong thời gian tham gia, bỗng dưng công ty bảo hiểm phá sản thì những hợp đồng bảo hiểm mà công ty đã ký kết với khách hàng sẽ như thế nào?

Yên tâm là vấn đề này khi nhà nước chủ trương chấp thuận đầu tư cũng có nghĩ đến vấn đề này. Tức là doanh nghiệp muốn hoạt động bảo hiểm tại Việt Nam phải liên tục gia hạn và hoạt động liên tục để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Trên cơ sở vẫn công nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của loại hình doanh nghiệp này.

34-1024x683

Trong trường hợp bất khả kháng hoặc bất kỳ lý do gì, công ty bảo hiểm phá sản thì trước khi phá sản phải giải quyết ổn thỏa tất cả các hợp đồng đã ký kết với khách hàng mới được phép tuyên bố dừng hoạt động.

Thông thường, các hợp đồng này sẽ được chuyển giao cho một công ty bảo hiểm khác. Công ty bảo hiểm này sẽ do nhà nước chỉ định. Quyền lợi vẫn như công ty bảo hiểm mà bạn đã ký kết hoặc có sự điều chỉnh theo sự đồng ý của bạn. Điều đó, đồng nghĩa với việc mọi quyền lợi của bạn sau này sẽ do công ty bảo hiểm mới tiếp nhận thực hiện chi trả một cách đầy đủ khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Share this post