Xử lý nợ xấu là gì? Rủi ro và Các giải pháp để giải quyết nợ

Xử lý nợ xấu là gì? Rủi ro và Các giải pháp để giải quyết nợ

Hiện nay, Nợ trung bình ví dụ như của người Mỹ thay đổi theo độ tuổi, nhưng một số hộ gia đình đang gánh hàng trăm nghìn đô la nợ. Nếu bạn đang tìm kiếm một lối thoát, bạn có thể muốn xem xét việc giải quyết nợ – quá trình thương lượng một khoản thanh toán với số tiền thấp hơn số tiền bạn hiện đang nợ. Mặc dù tùy chọn này có những rủi ro nhưng nó có thể hiệu quả đối với một số người. Dưới đây là cách xử lý nợ và cách xem liệu việc giải quyết nợ có phù hợp với bạn hay không.

1. Xử lý nợ là gì?

Giải quyết nợ là khi khoản nợ của bạn được thanh toán ít hơn số tiền bạn hiện đang nợ, với lời hứa rằng bạn sẽ thanh toán đầy đủ số tiền đã được giải quyết.

Đôi khi được gọi là xóa nợ hoặc điều chỉnh nợ, việc xử lý nợ thường do công ty bên thứ ba xử lý, mặc dù bạn có thể tự mình thực hiện. Không phải tất cả các bên cho vay đều chấp nhận các khoản thanh toán nợ và có một số trường hợp nó có thể gây ra nhiều thiệt hại về tài chính hơn là có lợi.

2. Công ty xử lý nợ là gì?

Một công ty xử lý nợ hoạt động như một người trung gian giữa bạn và những người cho vay và chủ nợ của bạn để giảm bớt hoặc loại bỏ khoản nợ của bạn. Đôi khi có thể hữu ích nếu có một công ty hướng dẫn có kinh nghiệm giúp bạn vượt qua một quá trình không quen thuộc.

chuyen-vien-xu-ly-no-topcv

Nhưng trước khi làm việc với một công ty giải quyết nợ, hãy hiểu quy trình của nó và đọc các đánh giá về công ty. Các công ty giải quyết nợ khác nhau cung cấp các điều khoản khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo thực hiện nghiên cứu của bạn.

3. Xử lý nợ xấu như thế nào?

Có một số phương pháp để đạt được giải quyết nợ xấu. Việc này thường được thực hiện bởi một công ty bên thứ ba hoặc đôi khi là một luật sư và bạn sẽ cần phải trả tiền cho các dịch vụ của họ – dưới dạng một khoản phí cố định hoặc một phần trăm số tiền tiết kiệm của bạn. Điều này có nghĩa là ngay cả khi khoản nợ của bạn được thanh toán ít hơn số bạn nợ, bạn vẫn phải trả thêm chi phí ngoài khoản nợ chưa thanh toán của mình.

Tìm-hướng-giải-quyết-xử-lý-nợ-xấu-như-thế-nào

Khi công ty này thương lượng khoản nợ của bạn, bạn sẽ cần bắt đầu thanh toán cho công ty giải quyết nợ của mình. Điều đó có nghĩa là gửi số tiền thường xuyên vào một tài khoản mà công ty có thể sử dụng để thanh toán khoản nợ của bạn hoặc thu các khoản phí bạn nợ. Một số công ty sẽ yêu cầu bạn ngừng thanh toán trực tiếp cho chủ nợ của mình và thay vào đó thanh toán cho họ cho đến khi họ đạt được thỏa thuận. Điều này có nghĩa là bạn có thể bị tụt hậu xa hơn trong các khoản thanh toán và điểm tín dụng của bạn có thể giảm mạnh.

Sau khi đạt được thỏa thuận – cho dù đó là số tiền giảm một lần, thanh toán hàng tháng thấp hơn hay xóa nợ – bạn sẽ cần phải đồng ý với các điều khoản mới. Điều này cần phải xảy ra để giải quyết ổn thỏa về sau, nhưng bạn không bắt buộc phải đồng ý với bất kỳ điều khoản nào nếu bạn không muốn. Tùy thuộc vào cách giải quyết khoản nợ, bạn sẽ thanh toán cho công ty xử lý khoản nợ của mình cho đến khi khoản nợ chưa thanh toán của bạn được thanh toán đầy đủ.

4. Rủi ro khi xử lý nợ

Giải quyết nợ đôi khi là lựa chọn tốt nhất để thoát khỏi nợ nần; tuy nhiên, không phải không có rủi ro.

4.1. Bạn có thể phải đối mặt với những khoản phí khổng lồ

Các khoản phí liên quan đến dịch vụ giải quyết nợ khác nhau tùy thuộc vào luật pháp địa phương của nơi bạn sinh sống. Tuy nhiên, không có gì lạ khi chuyên gia xử lý nợ của bên thứ ba tính phí từ 15% đến 25% khoản nợ đã được giải quyết. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang tìm cách giải quyết khoản nợ 50.000 đô la, bạn sẽ trả một khoản phí dựa trên số tiền đó, không phải trên số tiền hoàn trả thương lượng cuối cùng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là theo các quy tắc là các công ty đàm phán nợ chỉ có thể tính phí sau khi họ đã giải quyết xong khoản nợ cho khách hàng.

4.2. Điểm tín dụng của bạn có thể bị tụt dốc

Trải qua quá trình thanh toán và giải quyết nợ bằng cách sử dụng phương pháp này có thể tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn.

Ví dụ: nhiều công ty xử lý nợ yêu cầu bạn ngừng thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình trong khi thương lượng vì người cho vay và chủ nợ không có khả năng thương lượng với người tiêu dùng vẫn có thể thanh toán hàng tháng cho các hóa đơn của họ. Tất nhiên, không thanh toán hóa đơn sẽ làm tổn hại đến tín dụng của bạn.

Ngoài ra, khi các tài khoản được đánh dấu là “đã thanh toán” trên báo cáo tín dụng, điều đó có thể có tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của bạn.

4.3. Việc giải quyết công nợ không nhanh chóng như bạn nghĩ

Đối với người mới bắt đầu, bạn sẽ cần phải đưa một số tiền đáng kể vào tài khoản thanh toán. Đồng thời, luật sư hoặc công ty xử lý nợ sẽ cần làm việc với từng chủ nợ của bạn để đi đến giải quyết. Không có gì lạ khi toàn bộ quá trình kéo dài tới ba đến bốn năm.

4.4. Khoản nợ đã được xóa phải chịu thuế

Mặc dù có thể nhẹ nhõm hơn khi khoản nợ của bạn được giải quyết và có thể với số tiền ít hơn số tiền bạn nợ ban đầu. Nhưng, bạn có thể phải trả thuế trên phần chênh lệch giữa số tiền bạn nợ và số tiền bạn sẽ trả lại.

4.5. Bạn có thể nợ nhiều hơn khi bạn bắt đầu

Khi bạn bắt đầu quy trình xử lý nợ, luật sư về khoản nợ hoặc công ty bên thứ ba thường sẽ khuyên bạn ngừng thanh toán khoản nợ của mình. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bạn ngừng thanh toán, tiền lãi vẫn sẽ được cộng dồn vào khoản nợ đó. Hơn nữa, bạn cũng có thể bắt đầu tính các khoản phí trễ hạn. Cuối cùng, những khoản phí này có thể làm tăng khoản nợ của bạn lên nhiều hơn số nợ ban đầu.

4.6. Bạn có thể không giải quyết được

Không phải tất cả các công ty sẽ giải quyết khoản nợ chưa thanh toán của bạn. Và ngay cả khi họ đồng ý giải quyết, một số từ chối làm việc với các công ty giải quyết nợ. Hãy nhớ rằng bạn có thể không thanh toán được với từng công ty mà bạn có khoản nợ chưa thanh toán.

5. Các giải pháp thay thế để giải quyết nợ Xấu

Nếu việc giải quyết nợ không phù hợp với kịch bản của bạn, bạn có các lựa chọn khác.

5.1. Phá sản

Phá sản thường được coi là giải pháp cuối cùng, nhưng tùy thuộc vào hoàn cảnh của bạn, nó có thể là một lựa chọn hấp dẫn hơn.

Việc nộp đơn yêu cầu phá sản sẽ xóa hầu hết các khoản nợ chưa thanh toán, như thẻ tín dụng, nợ y tế hoặc các loại khoản vay khác, nhưng sẽ không xóa bỏ thuế trở lại, nợ khoản vay sinh viên hoặc tiền cấp dưỡng nuôi con. Loại phá sản này có thể mất một vài tháng để hoàn thành, so với một vài năm với việc giải quyết nợ. Không có lựa chọn nào có vẻ tuyệt vời trên báo cáo tín dụng của bạn, nhưng bạn xóa hoặc giải quyết nợ càng sớm thì bạn càng có thể tiếp tục sớm hơn. Nếu bạn muốn một cái gì đó nhanh hơn, phá sản có thể tốt hơn là giải quyết nợ.

5.2. Hợp nhất nợ

Hợp nhất nợ là khi bạn gộp tất cả các khoản nợ của mình thành một khoản vay mới để trả hết. Nó có thể làm giảm số tiền lãi chưa thanh toán mà bạn nợ và cho phép bạn thực hiện một khoản thanh toán có thể quản lý được mỗi tháng thay vì nhiều khoản.

z2553644540446_8f15da7bcbb4ca5b7f702debeb06545e-scaled

Bạn có thể sử dụng một cơ quan tư vấn tín dụng phi lợi nhuận để giúp bạn trong quá trình hợp nhất nợ hoặc tự mình thực hiện bằng cách sử dụng khoản vay hợp nhất nợ.

5.3. Tư vấn tín dụng

Một cơ quan tư vấn tín dụng phi lợi nhuận có thể giúp bạn đưa ra kế hoạch quản lý nợ cho phép bạn trả hết nợ trong những trường hợp phù hợp nhất với tài chính của bạn. Đôi khi, các cơ quan tư vấn tín dụng sẽ hoạt động tương tự như các công ty xử lý nợ. Một số công ty có rất ít hoặc không có chi phí cho bạn, nhưng bạn sẽ thực hiện thanh toán cho họ thay vì cho chủ nợ của bạn. Bạn thường sẽ đóng tất cả các tài khoản chưa thanh toán – như thẻ tín dụng – cho đến khi khoản nợ của bạn được trả hết.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc với một cơ quan được công nhận, chẳng hạn như Tư vấn Tín dụng Người tiêu dùng Hoa Kỳ, Quỹ Quốc gia về Tư vấn Tín dụng hoặc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Hoa Kỳ.

5.4. Chuyển số dư

Chuyển số dư là khi bạn chuyển khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán của mình sang một thẻ tín dụng mới có APR 0% trong một khoảng thời gian nhất định, thường là từ 12 đến 24 tháng. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể thực hiện các khoản thanh toán hàng tháng thấp mà không phải trả thêm chi phí lãi suất vào số dư chưa thanh toán của bạn hàng tháng. Nhưng khi thời hạn lãi suất 0% kết thúc, bạn sẽ bị tính lãi suất cho bất kỳ khoản nào không được thanh toán đầy đủ hàng tháng.

Các thẻ tín dụng chuyển số dư tốt nhất sẽ không tính phí chuyển số dư chưa thanh toán của bạn. Nhưng hãy nhớ rằng không phải tất cả các thẻ tín dụng chuyển số dư đều sẽ chuyển toàn bộ số dư chưa thanh toán của bạn. Điều này có thể có nghĩa là bạn đã sẵn sàng thanh toán số dư mới của mình cũng như bất kỳ khoản nào chưa chuyển.

6. Cẩn thận với những trò gian lận khi thanh toán nợ

Trong khi có nhiều công ty tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho bạn, một số công ty xử lý nợ lại lừa đảo. Bạn có thể tránh những kẻ lừa đảo bằng cách:

the-tin-dung-1-16000707508861269776453

  • Tránh các doanh nghiệp hứa hẹn sai: Nếu một công ty nói rằng điều đó có thể khiến khoản nợ của bạn biến mất và chấm dứt các vụ kiện và đòi nợ, hãy cẩn thận. Hãy nhớ rằng chủ nợ của bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận một khoản thanh toán và một số sẽ không làm việc với các công ty giải quyết nợ. Bắt nợ và các vấn đề liên quan của bạn biến mất không phải là một bảo đảm.
  • Không trả phí trước khi thanh toán nợ: Nếu công ty xử lý nợ của bạn yêu cầu tiền trước khi hoàn thành bất kỳ công việc nào, đó là một dấu hiệu đỏ. Đọc bản in đẹp khi nó yêu cầu thanh toán và đảm bảo rằng bạn biết nó sẽ hướng tới điều gì.
  • Cập nhật thông tin liên lạc: Nếu công ty xử lý nợ của bạn không cho bạn biết về những rủi ro liên quan đến việc xử lý nợ hoặc hậu quả của việc không thanh toán cho người thu nợ của bạn, đó là một vấn đề. Bạn nên biết mọi rủi ro trước khi giao tiền (hoặc tạm dừng thanh toán) và nhiệm vụ của công ty xử lý nợ là đảm bảo rằng bạn nhận thức được những gì đang bị đe dọa.

7. Lời Kết

Mặc dù giải quyết nợ nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng nó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất để giải quyết khoản nợ của bạn. Một số chủ nợ và cơ quan thu hồi nợ không làm việc với các công ty xử lý nợ và một số thì không thực hiện việc dàn xếp. Và ngay cả khi họ làm như vậy, có thể mất nhiều năm trước khi đạt được thỏa thuận. Hãy tưởng tượng việc chờ đợi để trả nhiều loại nợ và thiệt hại mà nó có thể gây ra đối với tín dụng của bạn trong thời gian đó.

Loi-ket-luan-tieu-luan-Quan-tri-thuong-hieu

Bạn có các lựa chọn khác, bao gồm hợp nhất nợ, kế hoạch quản lý nợ, chuyển số dư thẻ tín dụng và thậm chí phá sản. Đánh giá tất cả các lựa chọn của bạn trước khi quyết định và đừng ngại thay đổi hướng đi nếu nó không hoạt động như bạn mong đợi.

Share this post